Seireikan Tendoryu Aikido Dojo Herlev

Generalforsamling 18. juni 2024

Herved indkaldes til generalforsamling i Herlev Aikido tirsdag den 18. juni 2024 kl. 20:00-21:00 i vores dojo, Skinderskovhallen, Skinderskovhallen 31, 1. sal, 2730 Herlev. 

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning 
  3. Forelæggelse af regnskab 
  4. Indkomne forslag 
  5. Fastlæggelse af kontingentsats
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 
  8. Nedsættelse af eventuelle udvalg 
  9. Eventuelt 

Såfremt du ønsker punkter til vedtagelse på generalforsamlingen skal de sendes til formand@herlev-aikido.dk senest seks dage før generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen 

Christian Koerner 
Formand for Herlev Aikido