Energy in motion

Indkaldelse til Generalforsamling 2021, 4. maj kl 20-21

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Aikido tirsdag den 4. maj 2021 kl. 20:00-21:00 på Microsoft Teams.

Skriv til formand@herlev-aikido.dk hvis du vil have linket tilsendt inden mødet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
   
 2. Formandens beretning
   
 3. Forelæggelse af regnskab
   
 4. Indkomne forslag
   
 5. Fastlæggelse af kontingentsatser
  Kontingentet foreslås fastholdt.
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg for de næste to år er:
 • Næstformand (Kathrine Torp genopstiller)
 • Kasserer (Tim Jensen genopstiller)

På valg for et år er:

 • Bestyrelsesmedlem
  Formand Christian Koerner og bestyrelsesmedlem Rune Holmslykke Jensen er ikke på valg i år.

7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
Morten Henriksen indstilles til genvalg som revisor.

8. Nedsættelse af eventuelle udvalg
Der indstilles ikke at nedsætte ekstra udvalg.

9. Eventuelt

Såfremt du ønsker punkter til vedtagelse på generalforsamlingen skal de sendes til formand@herlev-aikido.dk senest seks dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Christian Koerner
Formand for Herlev Aikido